Begränsad verksamhet p.g.a. Coronaviruset

Verksamheten i Södertälje Släktforskarförening kommer att ske digitalt under hösten. Den ordinarie verksamheten återupptas när Folkhälsomyndigheten ger klartecken.
Höstens program skjuts med andra ord till våren 2021.