Stadsarkivet inviger

Stadsarkivet Liljeholmskajen invigdes den 10 juni 2019.

Ett centrum för kunskap om stadens bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling. Lokalerna är anpassade för att rymma 100 000 meter arkiv, däribland 3,5 miljoner kartor och ritningar över byggnader, gator och parker i Stockholm.

Läs mer i Nättidningen Svensk Historia

Vart ska alla foton ta vägen?

I digitaliseringen och de smarta telefonernas tidevarv fotograferas det som aldrig förr. Men hur ska alla foton som tas bevaras för eftervärlden, och vem ska ta ansvar för att det görs? Det är två frågor som Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige vill att den nya regeringen ser över i en statlig utredning.

Läs mer i Nättidningen Svensk Historia

Produkt-sök presenteras

Sveriges Släktforskarförbund presenterar Produkt-sök

Allt efter som tiden går kommer Produkt-sök att innehålla mer och fler produkter till släktforskarnas gagn.

Den nya databasen Produkt-sök finns att tillgå i Rötters faktabank. I nya Produkt-sök är det tänkt att släktforskare enkelt ska kunna hitta lokalt materiel utifrån landskap eller sitt intresseområde.
Det kan handla om produkter som finns till försäljning hos föreningen men också sådant som föreningen tillhandahåller gratis eller som ingår i medlemsavgiften.

Gå in nu och då på Produkt-sök och se hur databasen växer.