Riksarkivet byggs om

Riksarkivet i Marieberg stängs för ombyggnad den 1 september 2015.
Riksarkivet rustar för framtiden och skapar ändamålsenliga lokaler.
Det ombygda arkivet öppnar igen den 1 oktober 2016.

Läs mer om ombyggnaden här