Begränsad verksamhet p.g.a. Coronaviruset

Verksamheten i Södertälje Släktforskarförening kommer att i början av våren ske digitalt. Den ordinarie verksamheten återupptas när Folkhälsomyndigheten ger klartecken.